Åndedrettsanestesi

  • Silicone breathing circuit

    Silikonpustekrets

    Den brukes sammen med anestesimaskin og ventilator for å etablere kunstig respirasjonskanal for anestesi eller oksygenforsyning av kirurgiske pasienter.