Respiratorisk anestesi

  • Silicone breathing circuit

    Silikon pustekrets

    Den brukes sammen med anestesimaskin og ventilator for å etablere kunstig åndedrettskanal for anestesi eller oksygentilførsel til kirurgiske pasienter.